Tài nguyên dạy học

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • (Lê Kim Tường)
 • (Nguyễn Văn Được)
 • (Trần Đức Toàn)
 • (Nguyễn Văn Bốn)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

THỐNG KÊ CHI TIẾT

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Nguyen_Van_Troi_s2.jpg Chinh_phuc_vu_mon.jpg Bt_hlhtn11.gif IMG017051.jpg GT_Tam_ly_hoc_dai_hoc_su_pham.jpg GT_dan_toc_hoc_dai_cuong.jpg Bai_hat_tieng_Anh_de_hat.jpg DC_Le_Huu_Lap_Hau_Loc_TH.jpg 375pxco_bua_liemsvg1.png IMG01696.jpg IMG01692.jpg DC_Le_Huu_Lap_Hau_Loc_TH.jpg IMG01705.jpg IMG01676.jpg Tai_nguyen_huong_nghiep.jpg May_tron_be_tong.jpg HD_lap_mach_dien_trong_nha.jpg Cach_bam_dau_day_noi_MT__mang.jpg Bang_tuong_tac.jpg Thiet_ke_may.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Photo
  Họ và tên GS. TS. NGND. Nguyễn Quang Huy
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cẩm Thuỷ 1
  Quận/huyện Huyện Cẩm Thủy
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 131 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Nguyễn Thị Nga
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cẩm Thuỷ 1
  Quận/huyện Huyện Cẩm Thủy
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 636 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Quỳnh Nga
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cẩm Thuỷ 1
  Quận/huyện Huyện Cẩm Thủy
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Cao Thi Khanh Linh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cẩm Thuỷ 1
  Quận/huyện Huyện Cẩm Thủy
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 92 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Đức Toàn
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/tranductoan74
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Cẩm Thuỷ 1
  Quận/huyện Huyện Cẩm Thủy
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 128 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Dennis Bergkamp
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cẩm Thuỷ 1
  Quận/huyện Huyện Cẩm Thủy
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên GS. TSKH. Nguyễn Trọng Tuấn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cẩm Thuỷ 1
  Quận/huyện Huyện Cẩm Thủy
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên GS. TSKH. Hoàng Tuấn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cẩm Thuỷ 1
  Quận/huyện Huyện Cẩm Thủy
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Ngọc Anh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cẩm Thuỷ 1
  Quận/huyện Huyện Cẩm Thủy
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 122 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Nguyễn Thị Phương Thuỳ
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cẩm Thuỷ 1
  Quận/huyện Huyện Cẩm Thủy
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Bùi Ngọc Tú
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cẩm Thuỷ 1
  Quận/huyện Huyện Cẩm Thủy
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Tuấn Anh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cẩm Thuỷ 1
  Quận/huyện Huyện Cẩm Thủy
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 55 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Văn Bình
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cẩm Thuỷ 1
  Quận/huyện Huyện Cẩm Thủy
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Quách Văn Hiền
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cẩm Thuỷ 1
  Quận/huyện Huyện Cẩm Thủy
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Bùi Minh Thiêm
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cẩm Thuỷ 1
  Quận/huyện Huyện Cẩm Thủy
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn GDCD - GDNGLL
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Đăng Thủy
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cẩm Thuỷ 1
  Quận/huyện Huyện Cẩm Thủy
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Tuyên
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cẩm Thuỷ 1
  Quận/huyện Huyện Cẩm Thủy
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đặng Thị Thủy
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cẩm Thuỷ 1
  Quận/huyện Huyện Cẩm Thủy
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Văn Kế
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cẩm Thuỷ 1
  Quận/huyện Huyện Cẩm Thủy
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đoàn Anh Dũng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cẩm Thuỷ 1
  Quận/huyện Huyện Cẩm Thủy
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 90 (xem chi tiết)